Sektionernasammansattlill.png
 

Uppsala studentkår har fyra sektioner: Humanistiska, Lära, Medicinska och Samhällsvetenskapliga sektionen. Om du till exempel är lärarstudent är det Sektion Lära du ska vända dig till om du har frågor eller behöver hjälp.

Sektionens arbete leds av ett demokratiskt uppbyggt sektionsråd. De olika sektionsrådens uppbyggnad ser lite olika ut, men alla har en ordförande, vice ordförande samt ett antal ledamöter. Ledamöterna är studenter som studerar vid utbildningsområdet och kan tillhöra studentföreningar eller vara studentrepresentanter vid institutionens styrelse.