Stipendier utlyses

Uppsala studentkår utlyser härmed följande stipendier:

Studentkårens stipendium: Tilldelas studerande vid Uppsala universitet som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs.

Ivar Hallbergs stipendium: Tilldelas synnerligen begåvad studerande vid Uppsala universitet utan avseende på studieinriktning. Bland lika meriterade ges företräde åt sökande som tillhör Göteborgs nation.

Jonas Samzelii minne: Ett eller flera stipendier till studerande som på ideell basis gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs för den som nomineras.

Sista ansöknings-/nomineringsdag för samtliga stipendier är onsdag 30 oktober 2019.

Frågor angående stipendierna besvaras av Casper Wahlund på telefon 018-480 3122 eller e-post casper.wahlund@us.uu.se.

Ansökningar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till studentkårens expedition, Övre Slottsgatan 7. För Studentkårens stipendium skall ansökan kompletteras med ”konfidentiell självdeklaration”.

Ansökningshandlingar fås genom receptionen, tel 018-480 31 00, e-post reception@us.uu.se alternativt på vår hemsida www.uskar.se/stipendier.

For information in English, please e-mail: reception@us.uu.se.

Vill du gå på Nobelfesten? Do you want to go to the Nobel banquet?

Ny dataskyddsrutin