standardbild m ram.png

Sektion Lära är en del av Uppsala studentkår och representerar alla studenter som studerar på Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet, vilket innefattar studenter som läser pedagogik eller på något av lärarprogrammen.

Vi håller till på Blåsenhus, men har kontakt med andra campus och fakulteter då många lärarstudenter befinner sig på olika sådana under sin utbildning.

Sektion Lära bedriver i första hand påverkansarbete i syfte att göra pedagogik- och lärarutbildningarna ännu bättre. Detta arbete grundar sig i dig som student och vad du vill förändra eller bevara med din utbildning. Utöver påverkansarbete anordnar Lära, med hjälp av sina utskott och föreningar, även aktiviteter av olika slag för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Vill du engagera dig för att göra din och andras studietid till den bästa - hör av dig till oss! 

Sektion Läras styrelse består av:

  • Ordförande: Alina Lantto Qvarfort

  • Vice: Hannah Jarvis

  • Kassör: Gabriella Johansson

  • Sara Paulsson

  • Annifrid Thunberg

  • Isabelle Falk

  • Olle Hessle

  • Klara Lundberg

  • Linnea Nordström

Studiebevakningen på sektionen består av studentrepresentation, fallverksamhet och arbetsmiljöarbete. Sektionens studiebevakare arbetar på heltid för att stödja studenter i deras utbildning om de har frågor eller stött på problem. Studiebevakaren arbetar även med att driva studenternas åsikter inom universitetet för att förbättra våra utbildningar. Om du har funderingar över din utbildning eller undrar hur du kan engagera dig för att förbättra den, tveka inte att höra av dig! Studiebevakaren hittar du på Blåsenhus, rum 12:014. Du kan också mejla på studiebev.lara@us.uu.se.

Om du som student är i behöv av vägledning, kontakta studiebevakare Adam Kedert på studiebev.lara@uskar.se 

Följ gärna Sektion Lära på:

Facebookgrupp: Sektion Lära 
Ordförandes facebooksida: 
Ordförande Sektion LÄRA
Instagram: 
sektionlara