Arvoderade

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Organisationssekreterare

Jaroslav Marhun

Skriver protokoll på styrelsemöten och på kårfullmäktige, sköter utredningar, har koll på dokument och ansvarig för samarbetet med Folkuniversitetet

org.sek@uskar.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Politisk sekreterare med kommunikationsansvar

Emil Nordfjell

Skriver politiska texter, debattartiklar och remisser tillsammans med presidiet. Sköter även sociala medier och kampanjer.

pol.sek@uskar.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Jämlikhetsansvarig

Erik Ahlenius

Erik arbetar för att alla ska kunna verka vid Uppsala universitet på lika villkor. Främst med att verksamhetsleda studenter som vill delta i Litteraturgranskningen, Uppsala studentkårs normkritiska granskning av kurslitteratur. Jag är även studentrepresentant i organ som arbetar för lika villkor

jamlikhet@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Webbredaktör Ergo

Sigrid Asker

Sköter det redaktionella arbete på ERGOs hemsida.

webbred@ergo.us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Studiebevakare Humanistiska sektionen

Katja Byström

Arbetar med studiebevakning på den humanistiska sektionen

studiebev.hum@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Studiebevakare Samhällsvetenskapliga

Marcus Eng

Arbetar med studiebevakning på den samhällsvetenskapliga sektionen

studiebev.sam@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Studiebevakare Medicinska sektionen

Namn

Arbetar med studiebevakning på den medicinska sektionen

studiebev.med@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Studiebevakare sektion Lära

Namn

Arbetar med studiebevakning på sektion lära

studiebev.lara@us.uu.se