Anställda på kansliet

 
1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Kanslichef

Casper Wahlund

Arbetar med ekonomiska frågor, har hand om US ekonomi även sköter den löpande bokföringen för våra sektioner och projekt. Har även hand om personalfrågor och en del juridiska frågor.

kontorschef@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Receptionschef

Karin Westerholm Bergström

Ansvarar för receptionen och arbetar med service till alla studenter avseende bl.a. kår- och nationsmedlemskap, mecenatkort, uthyrningar av Norredatorp och handlån.

reception@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Reception och register

Anna-Pia Norman Wahlund

Jobbar också i receptionen med service, men även med medlemsregister för kårer och nationer.

recoreg@us.uu.se

 
1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Vaktmästare

Olle Bodin

Olle ansvarar för att våra lokaler är hela och rena, både på Kårhuset och ute i Norreda. Han ansvarar även för upprustningen av Norredatorp.

vaktmastare@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Student- och doktorandombud

Carmen Pocrnja

Carmen är student- och doktorandombud och erbjuder stöd och vägledning till studenter och doktorander i enskilda ärenden, men kan även agera som ombud eller medlare i kontakten med universitetet.

ombud@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Student- och doktorandombud

Emma Ivarsson

Emma är student- och doktorandombud och erbjuder stöd och vägledning till studenter och doktorander i enskilda ärenden, men kan även agera som ombud eller medlare i kontakten med universitetet.

ombud@us.uu.se

 
1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Verksamhetsledare Kondoma mera 

Adam Söderberg

Kondoma Mera strävar efter att Uppsalas studenter ska tänka på och lära sig mer om sex. Kondoma Mera sponsrar och deltar vid studentevenemang, delar ut barriärskydd och sprider information om STIer.

 
1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Registeradmin

Kjell Andersson

Ansvarar för register och tekniken på kåren.

melosadm@us.uu.se

1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Verksamhetsledare Esmeralda 

Ebba Hansson

ESMeralda arbetar för att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen till högskolan.


1907897_10152430848331434_181500605798814749_n.jpg

Verksamhetsledare Studentboet

Sophia Södergård

Projektet Studentboet är en bostadsportal för studenter vid Uppsalas två universitet.